PhD and MSS Student – Research Symposium

Speakers:

 

LIU QIN

YANG ZIQING

ZHU ZIHAN

CAI YUE

WEI YUAN

LIU YUXIN

HE FUZHOU

 

Date: 15 March 2023

 

Poster Session: 17:00-18:00

 

Language: English and Chinese

 

Venue: E21-G016